Zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Sport to zdrowie” – edycja 2024

Śremski Klub Bokserski Warta z początkiem marca startuje z kolejną edycją programu profilaktyki. W ramach programu klub będzie prowadził bezpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Sport to zdrowie”.

Zajęcia sportowe będą prowadzone z zakresu zajęć bokserskich, treningów ogólnorozwojowych i koordynacyjnych a także gier i zabaw ruchowych. Odbywały się będą w jednej grupie treningowej w poniedziałek o godzinie 17:30 – 18:30, oraz w środę od 18:00 do 19:00. Program potrwa od marca do grudnia 2024 – podczas realizacji zadania planuje się przerwę wakacyjną w miesiącu lipcu i  sierpniu 2024. Każde spotkanie poprzedzone będzie treściami teoretycznymi  i praktycznymi dotyczącymi różnych obszarów tematycznych profilaktyki, przygotowanej przez psychologa.

W ramach programu raz w miesiącu prowadzone będą też spotkania z psychologiem Panią Anną Rejent. Pani Ania pracuje jako psycholog w Zespole Szkół Katolickich w Śremie oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, oferując swoje wsparcie przede wszystkim dzieciom, młodzieży oraz rodzicom. Zajęcia startują z początkiem lutego i są finansowane ze środków budżetowych Gminy Śrem.

“Nadrzędnym celem realizacji zadania „SPORT TO ZDROWIE” jest rozszerzenie promocji zdrowego stylu życia oraz promocja zdrowia psychicznego w celu ograniczenia ilości osób sięgających po alkohol przez edukację psychologiczną, społeczną, oświatową oraz kulturalną dzieci i młodzieży prowadzącą do ograniczenia szkód społecznych wynikających z jego nadużywania. Naszym celem jest podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych, obniżenie popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne wśród mieszkańców miasta i gminy Śrem ze szczególnym nastawieniem na mieszkańców tzw. „starego miasta”, obniżenie wieku inicjacji, poszerzenie i wspieranie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uatrakcyjnienie oferty zajęć pozaszkolnych, popularyzowanie abstynencji, korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, promowanie nowatorskich metod przeciwdziałania alkoholizmowi, aktywizacja rodziców do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania alkoholu, ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zespołu zależności alkoholowej.”

Założenia programu.

  • ukazanie sportu jako alternatywy wobec zagrożeń patologicznych,
  • kształtowanie umiejętności doskonalenia sprawności fizycznej,
  • kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia,
  • przekazywanie wiadomości związanych z wpływem ćwiczeń fizycznych na rozwój organizmu.
  • kształtowanie umiejętności oceny swojego zachowania w stosunku do innych,
  • eliminowanie ze swojego zachowania nieuczciwości w celu polepszenia własnej pozycji bądź korzyści jakie będą z niej płynąć,
  • ukazanie dyscypliny pięściarstwa olimpijskiego, jako sportu przyjaznego dla dzieci i młodzieży dzięki, któremu rozwijamy się fizycznie i mentalnie.
  • Zapraszamy dzieci i młodzież z Gminy Śrem w wieku między 13 a 17 rokiem życia do udziału! 

Zajęcia startują z początkiem marca i są finansowane ze środków budżetowych Gminy Śrem. Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *