Zacieśnienie współpracy ŚKB Warta ze Starostwem Powiatowym w Śremie

środę 12 kwietnia przedstawiciele Śremskiego Klubu Bokserskiego Warta – prezes Marcin Dębski oraz wiceprezes Krzysztof Lewandowski mieli okazję spotkać się ze starostą Śremskim Panem Zenonem Jahns w celach omówienia działalności klubu oraz zacieśnienia współpracy ze Starostwem Powiatowym w Śremie.

Dziękujemy za okazane wsparcie od Starostwa w postaci dotacji w ramach małego grantu na naszą działalność szkoleniową. Wierzymy w to, że rozpoczęliśmy właśnie długofalową współpracę. Zakłada ona z jednej strony możliwość wsparcia klubu poprzez programy realizowane przez Starostwo Powiatowe w Śremie – związane ze sportem, rekreacją oraz promocją zdrowia. Z drugiej zaś strony oferujemy przez nasze działania możliwości promocji naszego regionu poprzez sport tym bardziej, że uczestnicy naszych zajęć to nie tylko mieszkańcy naszego miasta a całego powiatu Śremskiego. Myślimy również o rozszerzeniu współpracy w zakresie organizacji wydarzeń sportowych wspieranych przez Starostwo Powiatowe – natomiast na tym etapie nie chciałbym zdradzać szczegółów. Spotkanie ze Starostą Śremskim Panem Zenonem Jahns uważamy za owocne!

komentuje Krzysztof Lewandowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *