W grudniu zakończyliśmy program zajęć profilaktycznych „Sport to Zdrowie 2022”!

Śremski Klub Bokserski Warta od początku września realizował programem profilaktycznym, w ramach którego prowadzono bezpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Sport to zdrowie”. 

Zajęcia prowadzono z zakresu zajęć bokserskich, treningów ogólnorozwojowych i koordynacyjnych a także gier i zabaw ruchowych. Odbywały się w jednej grupie treningowej w poniedziałek o godzinie 17:30 – 18:30, oraz w czwartek od 16:00 do 17:00. 

W ramach programu raz w miesiącu prowadzone były też spotkania z psychologiem Panią Anną Rejent. Pani Ania pracuje jako psycholog w Zespole Szkół Katolickich w Śremie oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną (https://www.facebook.com/psychologsrem), oferując swoje wsparcie przede wszystkim dzieciom, młodzieży oraz rodzicom. Prywatnie jest mamą Zuzanny i Tomasza, uwielbia spacery, książki oraz zieloną herbatę.

Zakończone w grudniu zajęcia finansowane były ze środków budżetowych Gminy Śrem. Już teraz możemy pochwalić się, że bierzemy udział w kolejnej edycji zajęć profilaktycznych i już z początkiem lutego startujemy z kolejna edycją „Sport to Zdrowie 2023”!

Zajęcia z elementami profilaktyki wspiera Psycholog, terapeuta Anna Rejent – ul. 1 Maja 15/ U-1, Śrem tel. 509 460 877; e-mail: psycholog.rejent@gmail.com

„Nadrzędnym celem realizacji zadania „SPORT TO ZDROWIE” jest rozszerzenie promocji zdrowego stylu życia oraz promocja zdrowia psychicznego w celu ograniczenia ilości osób sięgających po alkohol przez edukację psychologiczną, społeczną, oświatową oraz kulturalną dzieci i młodzieży prowadzącą do ograniczenia szkód społecznych wynikających z jego nadużywania. Naszym celem jest podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych, obniżenie popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne wśród mieszkańców Gminy Śrem, obniżenie wieku inicjacji, poszerzenie i wspieranie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uatrakcyjnienie oferty zajęć pozaszkolnych, popularyzowanie abstynencji, korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, promowanie nowatorskich metod przeciwdziałania alkoholizmowi, aktywizacja rodziców do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania alkoholu, ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zespołu zależności alkoholowej.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *