Program pozalekcyjnych zajęć sportowych z ŚKB ŚREM „SPORT TO ZDROWIE”

Śremski Klub Bokserski Warta od początku września startuje z programem profilaktycznym. W ramach programu klub będzie prowadził bezpłatne  pozalekcyjne zajęcia sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Sport to zdrowie”. Zajęcia sportowe będą prowadzone z zakresu zajęć bokserskich, treningów ogólnorozwojowych i koordynacyjnych a także gier i zabaw ruchowych. Odbywały się będą w jednej grupie treningowej w poniedziałek o godzinie 17:30 – 18:30, oraz w czwartek od 16:00 do 17:00. Każde spotkanie poprzedzone będzie treściami teoretycznymi  i praktycznymi dotyczącymi różnych obszarów tematycznych profilaktyki, przygotowanej przez psychologa. Dodatkowo w ramach programu przewiduje się zajęcia profilaktyczne, które będą prowadzone przez psychologa z grupą raz w miesiącu. Zajęcia startują z początkiem września i są finansowane ze środków budżetowych Gminy Śrem.

Nadrzędnym celem realizacji zadania „SPORT TO ZDROWIE” jest rozszerzenie promocji zdrowego stylu życia oraz promocja zdrowia psychicznego w celu ograniczenia ilości osób sięgających po alkohol przez edukację psychologiczną, społeczną, oświatową oraz kulturalną dzieci i młodzieży prowadzącą do ograniczenia szkód społecznych wynikających z jego nadużywania. Naszym celem jest podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych, obniżenie popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne wśród mieszkańców miasta i gminy Śrem ze szczególnym nastawieniem na mieszkańców tzw. „starego miasta”, obniżenie wieku inicjacji, poszerzenie i wspieranie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uatrakcyjnienie oferty zajęć pozaszkolnych, popularyzowanie abstynencji, korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, promowanie nowatorskich metod przeciwdziałania alkoholizmowi, aktywizacja rodziców do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania alkoholu, ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zespołu zależności alkoholowej.

Założenia programu.

  • ukazanie sportu jako alternatywy wobec zagrożeń patologicznych,
  • kształtowanie umiejętności doskonalenia sprawności fizycznej,
  • kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia,
  • przekazywanie wiadomości związanych z wpływem ćwiczeń fizycznych na rozwój organizmu.
  • kształtowanie umiejętności oceny swojego zachowania w stosunku do innych,
  • eliminowanie ze swojego zachowania nieuczciwości w celu polepszenia własnej pozycji bądź korzyści jakie będą z niej płynąć,
  • ukazanie dyscypliny pięściarstwa olimpijskiego, jako sportu przyjaznego dla dzieci i młodzieży dzięki, któremu rozwijamy się fizycznie i mentalnie. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *